Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II, 58-150 Strzegom, ul. Mickiewicza 1,
tel/fax: (074)8555261, e-mail:
gim2@gim2.strzegom.pl

 

INFORMACJE O SZKOLE

Lokalizacja szkoły
Administracja szkoły
Organ prowadzący
Organ nadzoru

    KRONIKA SZKOŁY

W latach 1999-2002
W latach 2003-2006
W latach 2007-2009
W latach 2010-2012
Poczty sztandarowe
ORGANY SZKOŁY
Rada Pedagogiczna
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
 

PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny
 
DOKUMENTY SZKOŁY
Regulamin SU
Regulamin Rady Rodziców
Zasady Rekrutacji
Szkol.ZestawProgr.Naucz
Kryteria oceniania
Regulamin realizowania projektów edukacyjnych
Karta projektu edukacyjnego

Tematy projektów 2015/2016

PODRĘCZNIKI

rok szkolny 2015/2016

Dla klasy I - za darmo !
Dla klasy II
Dla klasy III
PUBLIKACJE
Publikacje nauczycieli
Publikacje i prace uczniów
OSIĄGNIĘCIA
TARED 2002
zDolny Ślązak
Laureaci konkursów
AUERBACH
Początek współpracy
Lata 2000-2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2014

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koła zainteresowań

BIBLIOTEKA  SZKOLNA

Biblioteka

ŚWIETLICA  SZKOLNA

Świetlica szkolna
 

 

 

informacje z dnia 23 listopada 2015:

WIZYTA BISKUPA W GIMNAZJUM NR 2 W STRZEGOMIU

Wtorek,  17 listopada br. był dniem wyjątkowym dla społeczności Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu. Tego dnia przyjęliśmy niezwykłego Gościa, był nim ksiądz Biskup Adam Bałabuch. W ramach wizytacji kanonicznej Biskup odwiedził strzegomskie szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10. 00 w sali gimnastycznej. Młodzież naszego gimnazjum powitała księdza Biskupa, a następnie pan dyrektor Zbigniew Cebula przedstawił krótką historię gimnazjum. Kolejny punkt spotkania to  montaż słowno-muzyczny pt. „Jeśli nie wiesz dokąd iść, sama cię droga poprowadzi”. Wzruszające wiersze oraz słowa pełne refleksji przeplatane piosenkami na długo zapadną słuchaczom w pamięci. 

Biskup Adam w swoim przemówieniu skierowanym do młodzieży wspomniał, jak ważna jest droga, którą człowiek podąża oraz odnalezienie ideałów, autorytetów, a takim niewątpliwie jest Patron Szkoły – Jan Paweł II. Po wizycie z młodzieżą Biskup spotkał się z nauczycielami szkoły

 

informacje z dnia 18 listopada 2015:

 
Obchody Święta Odzyskania Niepodległości 
w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości – to polskie święto, obchodzone każdego roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Dzień 11 listopada jest przypomnieniem, że odzyskana wolność i upragniona przez kilka pokoleń Polaków niepodległość nie są wartościami trwałymi i danymi raz na zawsze. Także dziś należy je pielęgnować jak największy skarb. Trzeba się nimi cieszyć, mówić o nich, wskazywać ich niezaprzeczalne zalety i rozbudzać w młodym pokoleniu Polaków szacunek dla tych przodków, którzy poświęcili życie, walcząc o wolność Ojczyzny.

Dlatego w przeddzień tego znaczącego wydarzenia historycznego, 10 listopada bieżącego roku, w Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu odbyły się uroczystości upamiętniające Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji młodzież naszego gimnazjum, pod opieką nauczycieli,  zaprezentowała całej społeczności szkoły przepojony patriotyzmem montaż słowno-muzyczny. Upamiętniliśmy w ten sposób 97 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Podczas uroczystego apelu uczniowie gimnazjum  przypomnieli historię 123 lat niewoli narodowej, począwszy od dnia, kiedy to Polska, jako niepodległe państwo, przestała istnieć na mapie Europy, poprzez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnione heroiczną walką o wyzwolenie, aż do dnia, w którym kraj nasz odzyskał upragnioną niepodległość.

Przekazywane treści historyczne zostały ubarwione i wzbogacone recytacją pięknych patriotycznych wierszy nawiązujących do wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej ojczyźnie  przed niemal wiekiem. Teksty te wygłosili uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum. Natomiast uczennice z klas pierwszych zaprezentowały wiele pięknych pieśni budzących uczucia patriotyczne zarówno kiedyś, jak i dzisiaj.  Uczestnictwo wszystkich gimnazjalistów w uroczystym apelu, z asystą sztandaru szkoły, przyczyniło się do wspólnego i głębokiego przeżywania tych radosnych, dla każdego Polaka, chwil.

 

informacje z dnia 05 listopada 2015:

I miejsce

w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE BIBLIOTECZNYM

„ZABAWY LITERACKIE Z TWÓRCZOŚCIĄ MAŁGORZATY MUSIEROWICZ”

W czwartek 30 października 2015r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świebodzicach odbył się Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny „Zabawy literackie z twórczością Małgorzaty Musierowicz” dotyczący życia i twórczości pisarki. Szkołę reprezentowali: Hanna Fedyczkowska, Aleksandra Dobosz i Natalia Dobranowska.

Nasz skład rywalizował z pięcioma trzyosobowymi grupami z różnych szkół gimnazjalnych. Uczennice objęły prowadzenie już na samym początku i dotrzymały je do końca, uzyskując maksymalną ilość punktów. Wszystkie konkurencje były ciekawe i interesujące. W niektórych z nich trzeba było wykazać się inwencją twórczą np. malując plakat. Były również zagadnienia sprawdzające wiedzę o najważniejszych informacjach o pisarce.

Nasi reprezentanci wygrali, zajmując I miejsce. Miłym akcentem ze strony organizatorów był fakt, że każda drużyna została nagrodzona książką i dyplomem, niezależnie od zajmowanego miejsca. Na sam koniec wszystkich czekała słodka niespodzianka. Uczennice miały okazję poznać i porozmawiać z uczniami z innych szkół oraz wymienić doświadczenia na temat swojej wiedzy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun drużyny:

                                  Katarzyna Przytuła-Nowak

 

 

O SZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Strzegom - styczeń 2011